Problem med förhållandet och relationsproblem

I ett förhållande måste man kunna kommunicera, våga fråga och kunna hantera svaret, för att relationen ska fungera. Ibland händer saker som kan vara svåra att prata om. När det blir allt för mycket såna frågor som inte kan kommuniceras uppstår slitningar i förhållandet. Det kan även vara en enskild och plötslig händelse som skapar ett enda stort relationsproblem, så stort att man börjar glida från varandra. Ett sådant exempel är otrohet som kan vara förödande för hela förhållandet. Det är svårt för båda att prata om det på ett lösningsorienterat sätt. Man behöver extern hjälp i många fall för att kunna gå vidare. Terapiklinikerna är vana att arbeta med parterapi, och här får du del av information från detta.

Funderar man på att söka extern hjälp är det en stark signal att man nog behöver göra det. Det är en erfarenhet vi fått del av från mottagningen som främst arbetar med KBT terapi Örebro. Dit kommer par som inte riktigt kan få vardagen att fungera eller har den nästan helt brakat ihop. Men ändå finns en stark vilja att reda ut sakerna, som inte alltid behöver vara så allvarliga, men man fastnar i gamla frågor och tankar. Parsamtal går ut på att båda parter deltar men det varvas ofta med enskilda samtal. När dessa utgår från KBT får man som regel riktigt bra nytta av samtalen. Alla par får problem då och då, men det som skapar riktiga relationsproblem är hur man hanterar uppkomna problem. Här kan du läsa mer om parterapi Örebro.

Parterapi hjälper många

Vi har varit i kontakt med ytterligare en mottagning som arbetar med KBT Stockholm är man uteslutande arbetar med KBT  i terapisamtalen med par. Där säger man att antalet nya par som söker rådgivning ökat på senare tid. I de flesta fall kommer båda men ibland är det enbart den ena i förhållandet som vill ha hjälp med sina tankar. Det kan handla om att flera mindre saker lett fram till en större irritation och slitning  eller en otrohet i förhållandet. Man kan föreställa sig att det då är en avslöjad otrohet, men det behöver det inte vara. Det kan lika gärna vara den som är otrogen och alltså har en pågående och inte avslöjad otrohet som söker hjälp. Det handlar då allt som oftast om ångest, och hur man ska berätta för sin partner. Det är ett stort steg och ger, även med bästa tänkbara rådgivning, stor påverkan på ett förhållande. Parterapi kan oavsett händelse hjälpa till att få båda parter att få sitt sagt, där man samtidigt får båda att se på saken med andra ögon. Att man försöker se framåt.

Men det är inte alltid det går att reparera, då kan man behöva hjälp att göra ett bra avslut. Kanske har man barn och är rädda för att hamna i konflikt som kan gå ut över barnen. Ibland har man redan bestämt sig för att gå skilda vägar och först där efter tagit kontakt för parterapi. Då vill man mest ha stöd i att hantera avslutet, så det blir så bra som möjligt för alla. Men utgångspunkten för parterapi är att se framåt och med alla medel försöka få sker att bli bra.

När problemet gäller närhet och sexliv

När det gäller relationsproblem är många gånger närhet och sexliv något som påverkas eller utlösande till andra problem. Sexliv och närhet är mycket komplexa områden varför det kan vara bra att vända sig till en sexolog som är specialiserad på just dessa områden. Då träffar man en person som verkligen är kunnig på det och har ofta ett särskilt sätt att driva samtalen på. Ett sätt som gör det enklare och lättsammare att prata om det som annars kan vara lite svårt.

Just nu arbetar vi med sidan och mycket information saknas för tillfället på webbplatsen. Inom kort kommer du kunna ta del av ny text på sidan. Välkommen åter!