Frågor vid otrohet

Att det uppstår många frågor vid otrohet i ett förhållande är det nog inte så många som höjer på ögonbrynen för. Men vad är det för frågor det rör sig om? På en mottagning som arbetar med parterapi ger oss svaren här. Du kan även läsa mer på deras sida parterapi.

Den absolut vanligaste och största frågan är varför. Man undrar varför sin partner sökt sig till någon annan. Frågan är samtidigt en av de svåraste för den som varit otrogen att förklara. Man är väl medveten om att den andra sårats djupt och förklaringen till varför riskerar i många fall att såra ytterligare. Troligen är det därför svaret ofta blir ”jag vet inte…”

Att svara ”jag vet inte” eller ”det bara hände” är inte något svar för den andra. Man vill ha en förklaring i svaret vilket det här inte ger. Även om ren fakta och sanningen kan vara hård är den nödvändig och många gånger en förutsättning för att kunna gå vidare. Om man för det. Att inte veta varför ens partner var otrogen skapar en ovisshet och gör det svårt att på sikt känna tillit.

I en parterapi får båda hjälp. För det handlar om att båda behöver hjälp. Den ena behöver hjälp att förklara vad som hänt, hur man tänkt och hur man känner framåt. Den andra behöver stöd och hjälp att ta till sig informationen. Att snabbt söka parterapi i den akuta fasen när en otrohet avslöjats kan vara helt avgörande för förhållandets framtid. Man behöver först en akut hjälp för att helt enkelt lugna situationen. Efter denna fas kan man gå vidare för att se var båda står och hur man tänker sig framtiden.

Kommentera