Hur går parterapi till?

Allt fler söker parterapi men samtidigt är det många som tycker sig behöva det, men drar sig för att söka hjälpen. En vanlig anledning kan tänkas vara att man undrar över hur går parterapi till egentligen? Här har vi hämtat lite information från parterapi Örebro som återges här under.

En bra parterapi ska vara följsam för er unika historia. Så är dessvärre inte alltid fallet. Men när terapin anpassas och hela tiden följer händelser som uppkommer under terapin kan ni få riktigt bra hjälp. Det ska inte förväxlas med att terapin följer en viss arbetsmodell som t.ex. KBT. KBT är en vanlig arbetsmodell när det gäller parterapi. Dess framgång på området ses troligen i att den försöker driva framåt, att inte ägna allt för mycket tid till det som varit. Det är nästan omöjligt att skapa en terapi om man inte ser tillbaka på vad som varit, men det ska vara relevant. Relevanta frågor som tar fram vad som skapat problemen i förhållandet. Men sedan är det dags att gå framåt.

Ett par som hamnat i en akut kris efter exempelvis en otrohet behöver snabb hjälp att komma framåt. Därmed inte sagt att det som hänt ska viftas bort, det ska absolut tas upp och behandlas i terapin. Otroheten är ju en stor anledning till den akuta krisen. Det finns också anledning att titta lite på vad som föranlett otroheten.

Så här går parterapi till

Parterapi ska vara unik för er situation men den följer ofta ett mönster. Naturligtvis passar mönstret inte alla och då kan den modifieras lite. Vill man t.ex. inte ha några enskilda möten brukar det gå bra att ändra den delen.

Starten på parterapi sker med ett gemensamt möte där båda i paret deltar. Där får man berätta om vilka man är, vad man upplever som problem och vad man önskar få ut av terapin. Sedan ske oftast två möten med var och en helt enskilt. Det gör man för att säkerställa att båda i paret har möjlighet att tala fritt om relationen, utan att bli avbruten. Det kan också vara sådant som är svårt att prata om i närvaro av ens partner.

Efter de enskilda samtalen löper gemensamma möten där ni man kan säga att den riktiga starten går för terapin.

Berätta vad du tycker

Tänk på att det faktiskt är ni själva som väljer att gå i parterapi, och tycker ni att det inte känns rätt bör ni tala om det för er terapeut. En del frågor kan så klart vara svåra att svara på och kännas lite jobbiga. Men tänk som sagt på att verkligen säga till då, för din terapeut ska då försöka driva terapin vidare på annat sätt. Frågorna kan vara nödvändiga men er terapeut kan då förklara var man vill komma med frågorna, och varför de är viktiga. Det är viktigt att känna förtroende för sin terapeut. Annars kan det vara betydligt svårare att uppnå önskat resultat.

Kommentera