KBT samtalsterapi

KBT samtalsterapi är en modell som ofta ger ett gott resultat på flera olika områden. Samtalsterapi går i de flesta fall ut på att man vill lösa något eller få hjälp att reda ut sina tankar. Då är KBT, nästan oavsett ämne, en bra arbetsmodell för samtalet. Modellen går ut på att se på dagsläget, alltså hur det är just nu, och prata kring det för att sedan ta sig framåt. För det krävs att man ändå tar en liten tillbakablick, för att ta reda på vad som orsakade känslan eller tankarna man tycker sig bli besvärad eller tyngd av idag.

KBT samtalsterapi med mindre historik

En vanlig bild av terapi bygger troligen på en del sammanblandningar av samtal och utredningar inom psykiatrin. Den typen av samtal går ofta långt tillbaka i tiden och på ett betydligt djupare plan. Så är inte alltid fallet ska tilläggas och inget ont om det. Psykiatri ska inte förväxlas med terapi. Samtalsterapi med KBT är normalt inte alls så djupgående. Man pratar ofta på ett mer vardagligt sätt och som sagt tittar man en del bakåt men bara för det man ska prata om. Syftet är att man ska använda det för att gå framåt och för att du själv ska få reflektera över, och kunna hantera eventuellt liknande situationer på ett bättre sätt.

Man kan då fråga sig om det går att ha tillräckliga fakta för att komma framåt. Vid ett samtal med en terapimottagning som arbetar med samtalsterapi Örebro säger man att det inte finns anledning att ta upp saker som inte är relevanta för samtalet. Det handlar om personer som vill prata om, så stöd och vägledning i olika livskriser eller bara reda ut olika problem. Det är helt naturligt att ha olika problem men ibland behöver man extra hjälp. Mår man riktigt, riktigt dåligt och är sjuk kan det vara så att personen istället bör söka sig till samtal hos en psykiatrimottagning. Där arbetar man på ett helt annat sätt och har även möjlighet att skriva ut medicin om så behövs.

Kommentera