Tecken på otrohet

Det finns vissa tecken på otrohet som man kan vara lite extra observant på om man misstänker att ens partner är otrogen. En klassiker är plötsligt mycket övertid. Man skulle kunna säga att ett allmänt förändrat beteende som man inte kan härleda till någon särskild händelse kan vara en signal. Ett annat användande av mobiltelefonen är ofta förekommande när en otrohet har avslöjats. Mobilen är den som ofta avslöjar, när sms eller märkliga appar innehåller information som visar vad som hänt.

Det är väldigt vanligt att mobilen på något sätt spelat in när en otrohet avslöjats. Det uppstår direkt en akut kris för relationen och det kan vara svårt att hantera på egen hand. Det uppstår många frågor vid otrohet och man behöver ofta snabbt hjälp för att minimera skadan och minska risken för allt för snabba beslut. När man behöver extern hjälp är det därför bra att använda sig av parterapi med KBT eftersom den terapiformen tar fokus på vad som hänt och hur man kan se framåt.

Kommentera